reklama

reklama

Manitou Mattoc Pro – posezónní údržba & tuning

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningBude tomu dobře rok, co jsme redakčnímu RB IQ 575 pořídili novou vidlici Manitou Mattoc Pro, s níž jsme byli po celou dobu maximálně spokojeni a měli k ní jen minimum připomínek. Každopádně po roce intenzivního používání si zaslouží seriózní údržbu a také jsme chtěli jednu záležitost trochu upravit, vyladit.

Jednou z typických vlastností nového Mattocu je totiž výrazná míra progrese daná použitím systému Hydraulic Bottom Out (HBO – ne, to není ona známá televizní stanice), který má i své samostatné ovládací kolečko na korunce (to nejmenší uprostřed). To je sice hezké, ale i když toto kolečko povolíte na maximum, končí 160mm vidlice se svým reálným krokem někde na hodnotě 130 – 140 mm. Nemusí to být vždy na škodu, zejména skokani a letci by mohli extra stabilní konec skutečně ocenit, každopádně my se radši držíme při zemi, a proto bychom rádi, aby Mattoc chodil ve svém aktivním spektru o něco víc a dál.

V této záležitosti existuje snadná pomoc, jelikož jeden náhradní prvek systému Hydraulic Bottom Out je přibalen ke každé nové vidlici. Tedy kousek o necelý centimetr kratší, než jaký se standardně nachází uvnitř vidlice. Tuto záležitost jsme se tedy rozhodli vyměnit, přesněji požádat Michala, certifikovaného mechanika Manitou (pracující u dovozce této značky – Progress Cycle), aby nám s tímto pomohl. Logicky se k tomu přidala i celková údržba a očista, což je základ, který byste své vidlici měli dopřát ideálně jednou za rok, nejlépe vždy po sezóně.

UPOZORNĚNÍ
Prosím, neberte tento článek jako podrobný návod typu „jak na to“. Tak nebyl koncipován, jelikož nemapujeme a nepopisujeme úplně každý krok demontáže a montáže. Manitou Mattoc je sice na údržbu nenáročná vidlice, nevyžaduje žádné speciální přípravky, každopádně obvykle je lepší nechat tyto úkony profesionálům. My jsme chtěli především ukázat, jak vypadá Mattoc uvnitř a co lze u této vidlice „vyladit“.

Pojďme se tedy podívat, jak celý postup demontáže, údržby a tuningu probíhal:

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningDo dílny jsme pro usnadnění celého procesu přinesli samostatnou vidlici sundanou z kola a také původní pytlíček obsahující inserty pro úpravu zdvihu a kratší stříbrný váleček Hydraulic Bottom Out (HBO), který jsme chtěli využít.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningZačínáme tím, že se nejprve povolí a opatrně sundají veškeré ovládací prvky a poté vypustíme všechen vzduch z pracovní komory.
Pozor, plnící ventilek je na spodním konci nohy!

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningDemontovat je potřeba i spodní krytky a ovládací kolečka, abychom mohli povolit zde přítomné matice a stáhnout spodní nohy ze samotné vidlice.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningA je to dole! Ve spodních nohách je trocha mazacího oleje, tak pozor, ať to na vás nevycákne! V mezidobí se hodí odložit vnější nohy do vhodné nádoby, aby mohl starý olej postupně odtéct.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningV dalším kroku jsme se pustili do rozborky vzduchové komory s tím, že jsme povolili velkou matici (pomocí běžného přípravku na kazety) a celý píst opatrně vytáhli ven.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningZároveň povolíme horní víčko, aby bylo možné vnitřek nohy důkladně vyčistit a později sem nalít i trochu oleje pro hladký chod.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningPřed zpětnou montáží vzduchového pístu je třeba vyměnit hlavní těsnění, abychom předešli možným problémům s těsností.
Nezapomenout, toto je DŮLEŽITÉ!

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningNásledně jsme namazali směsí vazelíny a oleje vnitřní závit a s maximální opatrností vsadili zpět hlavní píst. ¨
Pozor právě na onen závit, ať si nepoškodíte nové těsnění.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningPřed tím, než vše zase složíme, je potřeba do vzduchové nohy nalít trochu tlumičového oleje, aby vzduchový píst chodil jemně a hladce. Stačí jen troška.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningPak už zas jen správným přípravkem utáhnout matici vzduchového pístu, ale s citem…

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning*Pomocí jednoduchých vložek lze vidlici Manitou Mattoc upravit pro různé průměry kol (26“ a 27,5“) a zároveň lze ladit i hodnotu zdvihu. Kupříkladu pro kola průměru 27,5“ v krocích 140, 150 a 160 mm. My zůstali na maximu!

MOŽNÝ TUNING
Značka Manitou v nejbližší době dodá do prodeje originální prvky pro tuning vzduchové komory (ČR nevyjímaje). Krom klasických vložek pro úpravu objemu vzduchové komory (MRD IVA – Incremental Volume Adjust) to je i plovoucí píst MRD Infinite Rate Tune (IRT). Jeho přínos je nejlépe vidět na následujícím grafu a vše je blíže popsáno v samostatném článku – Tuning Manitou MRD.

Manitou MRD 2016 - Tech News

Ve zkratce – pomocí prvku IRT se rozdělí hlavní vzduchová komora na dvě části, přičemž v klasické velké lze následně snížit běžně používaný tlak a takto docílit ještě jemnějšího začátku a aktivnějšího středu, aniž by to mělo negativní vliv na příliš měkký konec. Ten bude totiž hlídán jak plovoucím pístem IRT, tak i tlumením HBO.

Manitou MRD 2016 - Tech News

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningVzduchovou část máme hotovou, jdeme na útlum. Začínáme opět jednoduchým povolením horní části tlumení pomocí běžného přípravku na kazety.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningTakto vypadá systém tlumení TPC MC2 vevnitř, přesněji se díváme na jeho horní část, kde je použit porézní pěnový blok zamezující přílišnému pěnění oleje. Pod ním se nachází hlavní píst obsahující kanálky a trysky pro tlumení komprese a odskoku.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningU modelu Manitou Mattoc Pro je s cílem snížit hmotnost omezen objem tlumícího oleje na užší tubu, která chodí v uvnitř upevněném vodítku. Levnější model Mattoc Expert tento prvek nemá a využívá proto ke své funkci více oleje a je tedy o něco málo těžší, jinak ale nabízí stejné funkce a možnosti.

TUNING – Hydraulic Bottom Out
Nyní jsme se konečně propracovali k tomu, co nás „tížilo“ nejvíce, tedy k výměně prvku Hydraulic Bottom Out (HBO) za menší, abychom dosáhli delšího aktivního kroku. Na obrázku níže jsou vidět oba prvky HBO. Černý je původní, který byl ve vidlici, stříbrný je nový kousek, který byl v balení jako prvek originálního příslušenství.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning

Abyste pochopili, jak HBO funguje – alespoň přibližně: Onen váleček, co jsme měnili, je usazen na pístnici spojené se spodní nohou a při propružení putuje nahoru. Z větší části si při tom pluje volně olejovou náplní. Ke konci ale potká horní tlumící segment, načež je vtlačován do jeho tubusu. V této chvíli přichází HBO skutečně ke slovu, jelikož je rázem potřeba vytlačit olej ven prostřednictvím drobných kanálků a odtokových otvorů, které mají poměrně složitou vnitřní architekturu.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningVtip je tedy v tom, že když nasadíte menší prvek HBO, dojde k efektu „tuhnutí“ konce zdvihu o něco později, čehož jsme přesně chtěli docílit.

reklama

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 4)

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningPrvek HBO je vyměněn za kratší a jde se zase skládat. Postup je vcelku jednoduchý, jelikož není třeba odměřovat přesné množství oleje, důležitá je výška hladiny. Ta by měla sahat kousek nad píst s tlumícími okruhy, aby tlumení nechodilo „nasucho“, jak je snad dostatečně patrné z obrázku.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningManitiou Mattoc Pro - service and tuning Nyní tedy zkompletujeme spodek tlumící nohy, aby nám olej nevytekl na nohy, a začneme plnit. Lijeme s citem a průběžně kontrolujeme výšku hladiny, dokud se nedostaneme na požadovanou výšku.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuningZbytek postupu je již vcelku prostý a lze jej shrnout do několika málo bodů. Důkladně vyčistit vnitřek vnějších nohou včetně okolí prachovek a stíracích kroužků (rozebrány na obrázku dole). U Manitou Mattoc není přítomný pěnový kroužek, který by držel olej, ani zde nejsou zářezy v kluzných pouzdrech, jež by si tahaly olej z vnitřku vidlice. Proto je potřeba všechny kluzné plochy poctivě namazat, ideálně směsí vazelíny a oleje.

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningPřed finální kompletací jsme ještě jednou zkontrolovali, zda jsou na svém místě vymezovací inzerty, aby byla vidlice v odpovídajícím nastavení (kola průměru 27,5“, zdvih 160 mm).

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningTeď už zbývá jen opatrně nasunout zpět vnější nohy na vnitřní, dole vše správně utáhnout a…

Manitiou Mattoc Pro - service and tuningNahoře i dole znovu upevnit všechny ovládací prvky a je HOTOVO!

Manitou Mattoc – tipy pro nastavení

Mattoc je poměrně specifickou vidlicí i tím, že používá vzduchovou komoru pocházející z modelu Dorado zvanou DH Air (pro pamětníky, klasický MARS je na základním modelu Mattoc Comp). U této verze je plnící ventilek dole na konci levé vnější nohy a navíc se zde přepouští vzduch automaticky mezi pozitivní a negativní komorou, proto je potřeba trochu specifický přístup.

Obecně je nejlepší vidlici foukat otočenou vzhůru nohama. Už jen proto, aby ventilkem nevystříkal veškerý mazací olej a také, aby se ventilek olejem nezalepil. Z praxe i z doporučení mechanika vím, že je při plnění vhodné vidlici zcela vypustit, trochu ji rozhýbat, naplno roztáhnout a pak teprve nafoukat na požadovaný tlak. My třeba používáme 50-60 psi. Pak už jen Mattoca otočte, zkontrolujte, zda je vše ok, trochu ho propumpujte a může se jít jezdit.

Poznámka z praxe: V průběhu roku se nám několikrát stalo, že se postupem času přepustilo něco vzduchu z pozitivní do negativní komory. Vidlice pak byla trochu zalezlá a časem také jakoby ztvrdla. Až jsem se občas divil, když jsem si převzal RB od Zeda. Stačí ji ale „zdvihově restartovat*“. Tedy otočit kolo vzhůru koly, zcela vypustit komoru, propumpnout, vytáhnout naplno a znovu nafoukat. Pak by měla chodit zase jemně a hladce a hlavně plným zdvihem.

*Občasný „restart zdvihu“ není ničím výjimečným a krom vidlic Manitou s vzduchovou komodou DH Air je doporučován, coby součást běžné uživatelské údržby, rovněž třeba u vidlic Cannondale Lefty.

Jak funguje v praxi Manitou Mattoc (před a po servisním zásahu) se dočtete v samostatném článku: Manitou Mattoc Pro – zkušenosti před a po tuningu.

Děkujeme lidem z Progress Cycle za prostor pro tento servisní článek a Michalovi za péči o naši vidlici a všechny servisní rady a tipy.
Progresscycle.cz
Pro plnění a mazání vidlice Manitou Mattoc se používají běžně dostupné oleje z automobilové či motocyklové branže (viz obrázky níže).

Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuning Manitiou Mattoc Pro - service and tuning

Foto: Štěpán HájíčekSAMSUNG CSC