reklama

reklama

(Ne)bude vstupné na Singltrek pod Smrkem?

Singltrek pod SmrkemPromiňte, ale nedá mi to, abych si trochu nerýpl do vosího hnízda, dlouho jsem to nedělal! Na stránkách Singltrek Centra se totiž nedávno objevil článek, kde jeho provozovatelé vyslovují obavu o zpoplatnění stezek, to je ale jen špička ledovce.

Příznivci BikeAndRide.cz jistě vědí, že máme kladný vztah k Singltreku i k jeho tvůrcům. Na otázku „Volíš Losnu, nebo Mažňáka“ odpovídám pravidelně „Kvasničku!“ Nehodlám zde ale předkládat lacinou a zaslepenou obhajobu jeho osoby a jeho činnosti. Jen si zkrátka vážím toho, čeho se svým týmem dosáhl a vážím si jej také jako svého přítele (jsme rozhodně víc než pouhý známí). To jen na úvod.

Od Tomáše vím, že politická situace okolo Singtreku není jednoduchá (a vlastně ani nikdy nebyla), což ale naštěstí na návštěvníky a uživatele stezek nijak nedopadlo a snad ani dopadat nebude. Sám se radši půjdu projet, než bych se hodiny hádal, kdo to dělá dobře a kdo to celé kazí. Chtěl bych jen upozornit na v úvodu zmíněný článek na webu Singltreku pod Smrkem. Pro názornost jsem si dovolil vyjmout část ze tří nastíněných bodů (Čeho se bojíme na Singltreku www.singltrekpodsmrkem.cz)

Singltrek pod Smrkem

1) Od místní politické garnitury jsme se dozvěděli, že nezáleží na tom, jestli budou stezky odborně udržovány, ani na tom, zda bude jednotné značení, ani na kvalitě služeb. Lidé si už prý zvykli na Singltrek jezdit a teď je hlavní na nich vydělávat.

2) Na Singltreku panuje situace, která by se dala označit jako známé “porcování medvěda”. Síť stezek se začíná dělit mezi sféry vlivu místních politických osobností, které si chtějí na “svém písečku” nastavovat každý zvlášť svoje pravidla. Brzy se tak můžeme setkat s tím, že se každá část Singltreku bude jmenovat jinak, každý kus stezky bude mít svoje “Centrum”, na každé části bude jiné značení, jiná údržba, jiný záchranný systém, jiní komerční partneři – nastane chaos.

3) Místní politici se nechali slyšet, že chtějí na stezky zavést vstupné. To je absolutně proti všem principům, s nimiž jsme Singltrek plánovali a budovali. Navíc by se jednalo o precedens, který by mohl potenciálně ohrozit právo na volný přístup do krajiny v Česku!

Singltrek pod Smrkem

Zaujalo mě, že poměrně pohotově na toto téma zareagovali pánové z Vela (nic proti nim, řadu z nich považuji stále za své kamarády), o nichž je známo, že do nedávna o Singltreku radši nepsali a když, tak spíše jen hanlivě (důvodem je především osobní nevraživost nejmenovaných lidí z vedení vůči osobě Tomáše Kvasničky).

Od chvíle, kdy se ale na Singltreku pod Smrkem začal angažovat Trek se svým „kontra SinglTREK centrem“ (oproti plánu po celou letošní sezónu v podobě maringotky plné testovacích kol – mimochodem dle mých dosavadních informací neoprávněně využívá mapy Singltreku*, z které smazal zmínky o klasickém Singltrek Centru, oficiální logo atd.), je najednou SinglTREK pro Velo destinací č. 1.

*Pro o fous větší objektivitu přidávám vyjádření ze strany Mapy.cz směrem k firmě Bretton (Trek ČR) týkající se licence na používání zmíněné mapy Singltreku pod Smrkem, které jsem dostal od zástupce Brettonu.Dobrý den,
zakoupená licence platí pro tisk 10.000 ks map, prezentaci na webu a tisk nástěnné mapy (je to i uvedeno v poznámce na faktuře). Nad mapu můžete zakreslovat vlastní objekty podle libosti.
Autorem mapy rozhodně jsme, to se nebojte.S pozdravem
Mapy.cz, s.r.o.

*Mapy samozřejmě vlastní Mapy.cz ale co vrstvu s vyznačenými trasami Singltreku? **ŠH**

Zřejmě i proto se na iVelo.cz objevil článek (tisková zpráva) popírající možnost zavedení poplatků na stezky, kde tuto tématiku objasňuje starosta obce Lázně Libverda a předseda správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s. Jan Pospíšil. Tedy člověk, který má své prsty v tom, že zde vůbec nějaké TREK centrum vzniká…
iVelo.cz – Na Singltreku pod Smrkem se neplatí a platit nebude!

Nebudu už do toho více šťourat. Přečtěte si oba texty, vzpomeňte si, jak je hezky na lavičce nebo u rybníka s pivem v ruce (natočeným v Singltrek Centru) a udělejte si vlastní názor. A o vstupné na Singltrek se dále nestarejte – to snad vážně nehrozí. Tím by si totiž pod sebou podřízli větev všichni zúčastnění a zainteresovaní. I když ve státě, který má takového prezidenta a vládu jakou si zaslouží, je možné ledacos…

Štěpán Hájíček

Singltrek pod Smrkem

Jeden z čtenářů se na dané téma podíval trochu blíže a poslal nám následující informace:

Reaguji na příspěvek: „…nepoukážou na to, že jak SPS s.r.o. tak Trek Centrum mají své stavby na pronajatých pozemcích od města a penězi z pronájmu vlastně obě centra financují OPS…”

Tímto je popsáno, jak by to fungovat mělo, ne jak to funguje!

Podle slov Tomáše Kvasničky (i já jsem mu ochoten naslouchat, ale rád si osobně ověřím fakta) mělo celé financování Singltreku jednoho dne fungovat tak, že vhodné pozemky pro nástupní místa zakoupí jednotlivá města a následně je pronajmou subjektům, které vybudují zázemí a začnou poskytovat příslušné služby. První vlaštovkou a pilotním projektem bylo a je právě Singltrek Centrum.

Ovšem u Trek Centra U Kyselky je situace poněkud odlišná.

Vlastníkem pozemku okolo nástupního místa „U Kyselky“ totiž není město, ale jistý pan Lukáš Novotný (přesněji on a jeho manželka, pozemky jsou součástí SJM – společné jmění manželů). Tato osoba je zároveň v radě Nového Města pod Smrkem a zároveň vystupuje jako ředitel o.p.s. Singltrek pod Smrkem, která se má o stezky starat. Nevím, zda existuje smlouva mezi panem Novotným, jakožto provozovatelem nástupního místa, přesněji majitelem pozemku (mimochodem Tomáš Kvasnička dlouho dopředu loboval za to, aby Nové Město zmíněné pozemky koupilo), a o.p.s. SpS o tom, že Trek Centrum bude nějakou částkou přispívat na provoz stezek. Pokud taková smlouva neexistuje, tak provozovatele Trek Centra k dotování provozu a údržby stezek nic nenutí.

Ve veřejně přístupném systému pro nahlížení do katastru nemovitostí (iKatastr.cz) sice nejsou uvedeny data zápisu vlastnického práva, nicméně si lze snadno ověřit, že příslušné pozemky U Kyselky vlastní „SJM Novotný Lukáš a Novotná Lenka“ – jedná se o parcely č. 2284/6 a 2292. Oproti tomu stavební parcela č. 2055/4 (Singltrek Centrum) a okolní plocha (parcela č. 2355/4) patří Novému Městu pod Smrkem. Singltrek Centrum platí nemalý nájem a peníze z něj putují na provoz a údržbu stezek.

Nechci stranit ani jedné straně, na to by se v tom člověk musel začít pořádně vrtat, protože každá strana tvrdí něco jiného. Chtěl jsem jen dát k dispozici fakta, která jsem sám dal dohromady.

PB

Doplnění č. 2 od Petra Ducháčka

 

Ahoj,
doplnil bych tvůj článek o tyto části – jedná se o doslovné nijak upravované citace ze dvou paragrafů Lesního zákona, které jsou pro případ SpS rozhodující:

Zákon o ochraně přírody a krajiny jasně říká že: Regulační zpoplatnění vstupu umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 24) pouze v případech národních parků. Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí nebo poškozování jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody na základě § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.

Regulační zpoplatnění vstupu umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 24) pouze v případech národních parků. Příslušný orgán ochrany přírody může vybírat poplatek
-za vjezd, setrvání nebo jízdu motorovým vozidlem na území národního parku
– za vstup do vybraných míst národního parku mimo zastavěná území obcí

Poplatku jsou ze zákona zproštěny osoby, které pracují nebo trvale bydlí na území národního parku, a fyzické osoby vlastnící rekreační objekty na území národního parku (zproštění se ale nevztahuje automaticky na jejich rodinné příslušníky či hosty). Vymezení zpoplatněných míst, výši poplatků, vzor potvrzení o zaplacení poplatku a okruh osob osvobozených od poplatku (nad rámec zákona) stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závaznou vyhláškou. Poplatky jsou příjmem příslušného orgánu ochrany přírody národního parku. Vybírá-li poplatek za vjezd orgán ochrany přírody podle Zákona o ochraně přírody a krajiny, nemůže v téže oblasti místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem podle § 10 zákona č. 565/1990 Sb. vybírat obec.

Právo vstupu do lesa (ať v majetku ČR nebo právnických/fyzických osob)

Podle § 19 Lesního zákona (289/1995 Sb.) má každý právo vstupu do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výjimkou vojenských lesů, chráněných území, školek a plantáží (viz § 3 odst. 2), obor, bažantnic atd., kde režim vstupu určuje vlastník.

Obecné užívání pozemních komunikací (podle formulace by do nich měli pěšiny a stezky patřit):
V českém zákoně o ochraně přírody a krajiny je stanoveno, že veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce podléhají evidenci obecního úřadu a je zakázáno je zřizovat nebo rušit bez souhlasu pověřeného obecního úřadu.

zdroj: Lesní zákon. Jeho přepis zde: http://lesnizakon.cz/

Co se poplatků týče, dají se vyhledat dvě podobné kauzy:
Spor o vstupné do Tiských stěn
Vstupné za pohled do Macochy

Zbytek docela dobře popsal Jan Pospíšil (starosta Libverdy)

Bylo by dobré získat stanovisko OPS. Dle komentářů z BF dostávají: 100 tis. ročně, z toho 35 tis. je vlastní nájem za cca 1 ha lukrativních pozemků a 65 tis. je příspěvek na vlastní údržbu stezek, což je cca 15% potřebných financí na celosezónní údržbu. Zbytek je asi sponzoring, obce, lesy ČR, plus granty.
Ale může to být i jinak. Prý by měla být v dohledné době na stránkách OPS dokumentace a roční vyúčtování.

OPS byla vytvořena proto, aby mohly v jejím představenstvu sedět zástupci všech zainteresovaných obcí, Lesů ČR a zástupců ČeMBA. Tento postup byl prý dohodnut hned na počátku výstavby s vlastníkem stezek Lesy ČR. Česká legislativa to ani jinak neumožňuje, nebo by musela být výjimka ze zákona (analogie s OSOU a jejím vybírání poplatků, těch svazů je dokonce víc), jde o státní pozemek, a pokud by se o něj starala soukromá firma, mohlo by dojít k napadnutí ostatních soukromých firem, že si buduje monopol na využití obecně přístupných a státních pozemků. Legislativa kolem toho je značně velká a nepodařilo se mi najít přesný paragraf. Spíš bych to popsal tak že se státní vlastník takto se zúčastněnými dohodl a všichni s tím souhlasili, mimo jiné Tomáš tam má z té doby Ing. Hanu Hermovou. viz odkaz:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28736010/singltrek-pod-smrkem-o-p-s/