reklama

reklama

První členská konference České cyklistické asociace

Je to několik málo týdnů, co jsme vás informovali o založení České cyklistické asociace (ČCA), která vznikla na základě řady stížností na chod a fungování Českého svazu cyklistiky (ČSC). Po impulzivním začátku přichází poctivá práce v podobě první členské schůze, kde se volilo vedení, aby se činnost asociace mohla co nejdříve naplno rozeběhnout.

S čerstvě zvoleným vedením ČCA jsme v úzkém kontaktu. Tuto novou iniciativu, slibující potřebné změny co do podpory cyklistiky u nás, hodláme, jako mediální partner, plně podporovat.

Za BikeAndRide.cz
Štěpán Hájček

Nyní již samotná tisková zpráva:

V sobotu 12. listopadu 2011 se při výstavě Bike Brno uskutečnila první členská konference občanského sdružení Česká cyklistická asociace. Za účasti 33 členů, kteří zastupují právnické i fyzické osoby se členskou základnou přes 800 jednotlivců, byli zvoleni do výkonných a kontrolních funkcí Lukáš Vlach jako předseda asociace, místopředsedové Erik Řezník a Dušan Olejníček a členové revizní komise Lubomír Stříž, Milan Zyka a Petr Koudelka.

Posláním České cyklistické asociace je především poskytování servisních a poradenských služeb svým členům. Cílem je hájení zájmů všech cyklistů v oblasti vrcholového i amatérského sportu, rekreační i turistické cyklistiky a tím se podílet na rozvoji cyklistiky a zlepšovaní podmínek pro cyklistiku v České Republice.

Bližší informace o členské konferenci a činnosti asociace jsou a budou zveřejňovány na webu www.czca.cz