reklama

reklama

Rys ostrovid na bikových trailech | Kudy povedou vaše stezky?

Rys ostrovid je naše největší kočkovitá šelma. Krásné, ikonické zvíře s tmavými skvrnami na bocích, dlouhými štětičkami na uších a krátkým ocasem. Váží 17-25 kg, je to tedy kočka zhruba o velikosti border kolie. Rysa si tedy nelze v naší přírodě s ničím splést, pokud se s ním v lese osobně potkáte. To ale není příliš pravděpodobné, jelikož je dost plachý.

Rys je u nás, ale i v celé Evropě, extrémně vzácným a ohroženým druhem. Nebýt enormního úsilí, které je v posledních letech věnováno jeho ochraně, by v řadě zemí – včetně České republiky – už ani ve volné přírodě nežil. U nás je jeho výskyt trvale omezen na území Šumavy a širšího Pošumaví (od Českého lesa až po Novohradské hory) a oblast Beskyd a Javorníků, občas se ale vyskytuje i v dalších horských oblastech (viz mapa).

Jako to ale souvisí s bikovými traily? V řadě území naprosto nijak, protože tu rys nežije. Tam, kde ale žije, docela zásadně!

Rys je lesní druh, který u nás obývá v podstatě už jen horské oblasti. Má rád členitou krajinu se spoustou prudkých údolí, suťových svahů a skal. Právě špatně dostupná skalnatá místa, kde lidé téměř lesnicky nehospodaří a kam málokdo chodí, mu poskytují úkryt, když si potřebuje odpočinout.

Není výjimkou, že v letním období tráví matky s koťaty i celé týdny schované někde ve skalách, kde se koťata kojí, odpočívají a hrají si pod ochranou své matky. Skály proto mají pro rysy velký význam. Právě velké kameny, skalky, ale i masivní skalní výchozy jsou místy, kde rysi v dnešní krajině nechávají svou pachovou stopu. Ta v sobě nese informaci o pohlaví, věku a připravenosti rysa nebo rysice k páření.

Jsou to tedy místa klíčová pro jejich komunikaci a sociální život. Rysi jsou v zásadě samotářská zvířata, svoje teritorium si ale bedlivě střeží a tato komunikace je tak pro ně velice důležitá.

Míst, kde mohou v dnešní krajině rysi žít bez toho, aniž by byli rušeni člověkem, rapidně ubývá. Stavba dnes stále populárnějších bikových trailů a zejména rozsáhlých bikeparků tak může být, ale také nemusí být, jedním z faktorů, který definitivně vyžene rysa z jeho přirozeného prostředí.

Pokud jste jedním z těch, kteří se aktivně podílejí na stavbě bikových trailů, zkuste se prosím zamyslet nad tím, jestli právě váš projekt nemůže ohrozit některé rysí útočiště.

Nejen my bikeři máme rádi skály a skalní zákoutí… Stejná místa často vyhledává i rys. (Bike X Zone Sušice / Foto: Tomáš Mašek).

Záleží přitom na mnoha faktorech:

  • Plánujete nový projekt v území, kde rys trvale žije?
  • Povede váš trail po existujících lesních cestách či v jejich těsné blízkosti, nebo budete vytvářet novou stopu v lese?
  • Povede tato trasa přímo přes skály a suťové lesy?
  • Jsou v okolí známá rysí místa?
  • Kolik lidí tento trail za rok projede?
  • Je to jen dočasný trail v lese, nebo trvalá stavba se vším všudy?

Vyhodnocení všech těchto rizik není jednoduchou záležitostí. Místa, která rysi v naší krajině pravidelně využívají se z obav před pytláctvím přísně tají, a tak na internetu naleznete celou řadu celorepublikových map, ale jen málo informací o tom, na které skále přesně odpočívá rysí rodina.

Tady ale přicházíme na řadu my. Naše organizace, spojené v projektu 3Lynx, se dlouhodobě věnují ochraně a monitoringu rysa ostrovida u nás a budeme rádi, pokud nás kdykoliv kontaktujete s vaším projektem, záměrem, nebo třeba jen s dotazem na to, jaká je situace s výskytem rysa ve vašem regionu.

Vaše dotazy můžete posílat na email tereza.minarikova@alkawildlife.eu

Děkujeme!

Text: Tereza Mináriková / Foto: Jiří Bohdal