reklama

reklama

Základy první pomoci #1 – Co dělat při nehodě

Zaklady prvni pomoci #1Kolo je pro nás hlavně zábavou, pochopitelně. Nelze ale přehlížet fakt, že se občas může stát něco nepříjemného – nehoda, při níž bude náš známý, kamarád nebo zcela anonymní člověk potřebovat naši pomoc. Jak reagovat, co dělat, koho volat? Na to by měl odpovědět náš nový seriál o první pomoci.


To, že jsme ze zákona povinni poskytnout první pomoc, snad ani nemusíme nikomu připomínat. Nebo je to jinak? Ne! Věřím, že biková komunita je plná chrabrých rytířů a statečných bojovnic, kteří pomůžou každému, kdo se ocitne v úzkých. Nemusíme být všichni vyškolenými záchranáři. Stačí si zapamatovat několik důležitých pravidel, které mohou být v rozhodujících chvílích klíčová. To snad zvládne každý? Tak jde se na to hezky od základu!

RRR aneb tři kroky k životu!

Nemusíte si tuto zkratku opakovat každý den před spaním, stačí, když se nad těmito kroky trochu zamyslíte a pochopíte, že se jedná o zcela logický postup. Tyto tři body pak mohou vytvořit základ, na kterém následně vybudujeme svoje povědomí o pravidlech první pomoci.

1. ROZHLÉDNI SE
2. REAGUJ
3. ROZMÝŠLEJ

1. ROZHLÉDNI SE

BEZPEČNOST – Rozhlédnu se, zda jsem já, případní další zachránci i postižený v bezpečí, zda v našem bezprostředním okolí nehrozí další nebezpečí (např. ostatní jezdci na trati, kde leží zraněný, hustý provoz na silnici, padající kamení apod.). V první řadě bychom měli chránit sami sebe. Když jsou okolnosti pro mě samotného moc riskantní, raději vyčkám na příjezd profesionálů! Není horší situace, než když se ze zachránců stanou zachraňovaní.
Zaklady prvni pomoci #1 - po pádu

Co se stalo? – Mechanizmus úrazu

Zjistit co a jak se stalo! Zda se jedná o úraz, trauma, či onemocnění raněného. I mezi bikery se objevují jezdci s nejrůznějšími chorobami. Nebudeme si nic nalhávat, nejsme všichni zdraví jako rybičky, že? Proto bychom měli vědět například i to, jak pomoci při epileptickém záchvatu apod. To už ale trochu odbočujeme…

Co dál? – Komunikuj, kontroluj

Nejprve vysvětli zraněnému, pokud vnímá, co s ním budeš provádět, až potom hledej místo zranění. Snaž se zjistit, zda nedochází k silnému krvácení. Pokud ano, krvácení ihned zastav (budeme probírat v jednom z následujících dílů).

Zhodnoť stav vědomí, dýchání a srdeční činnosti. Stav vědomí zjistíme oslovením nebo přiměřeným zatřesením – jestli postižený vůbec reaguje. Srdeční činnost zkontrolujeme pohmatem na krční tepně, či zápěstí. Dýchání kontrolujeme přiložením ucha k nosu postiženého. Logicky lze stav dýchání zhodnotit i sledováním dýchacích pohybů hrudníku a břicha, podobně jako podle barvy tváře (není-li zraněný příliš bledý).

2. REAGUJ

Zaklady prvni pomoci #1Reakcí je myšleno v první řadě přivolání ZZS (Zdravotní záchranné služby) 155, nebo volání na tísňovou linku 112 (platí pro ČR i celou Evropu). Náš hovor s dispečerem by přitom měl být stručný a jasný. Ne ve smyslu: „Jsme v lese a kamarád spadnul z kola a teď tu jen leží“.

Hovor na tísňovou linku obsahuje:

adresu místa nehody
popis stavu postiženého
tvoje jméno
telefon, ze kterého voláš

Nezavěšuj, dokud operátor(ka) hovor neukončí. Vyškolená zdravotní sestra z dispečinku ti dokáže i po telefonu správně poradit, jak poskytnout první pomoc, jak postupovat v různých situacích – zástava krvácení, obnovení dýchání a srdeční činnosti.

Co dál? – Sejmutí přilby

Určitě jste si na trhu všimli helem, u kterých se již myslí na to, že je nutné je po úrazu opatrně sundat z hlavy. Většina helem bohužel tímto vylepšením zatím nedisponuje. Musíte si pomoct tedy sami. U sportovních XC přileb to nebude problém, s integrální helmou už může být trochu boj. Tak i tak, přilbu bychom měli sejmout pro správné zhodnocení stavu vědomí zraněného. Provést je to ideální, pokud situace dovolí, společně s dalším zachráncem – jeden přidržuje krk a následně hlavu zraněného, druhý tahem v ose těla snímá přilbu.
Zaklady prvni pomoci #1

Vhodné polohy při traumatech

Dokážete-li správně rozeznat druh zranění, bude vhodné, když postiženého umístíte do jedné z vhodných poloh. Platí pro raněné, kteří nejsou v bezvědomí!

Poranění hrudníku | Poranění břicha | Poranění dolních končetin
Zaklady prvni pomoci #1 - polohy

Stabilizovaná poloha

Je vhodná pro udržení volných dýchacích cest, zároveň brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení. V případech, kdy je zraněný v bezvědomí, či po různých záchvatek (např. již zmíněná epilepsie) a občas to není na škodu ani u těch, kteří večer na párty poněkud přebrali…
Zaklady prvni pomoci #1 - stabilizovaná poloha

Zaklady prvni pomoci #1 - stabilizovaná poloha

3. ROZMÝŠLEJ

Poté, co si zavolal záchranou službu a poskytl první pomoc zraněnému, je třeba vytrvat na místě a přemýšlet o tom, zda jsi něco nepřehlédl, zkontrolovat vše ještě jednou, popřípadě se porozhlédnout, jestli zraněných není náhodou víc. Neustále bys měl kontrolovat zraněného, mluvit na něj a snažit se ho uklidňovat. Popřípadě rozdělit další funkce přihlížejícím, protože přeci jen víc hlav, víc ví a víc očí, víc vidí a víc rukou, víc udělá.

Neztrácejte hlavu, uvažujte racionálně a pokuste se v takovýchto případech oprostit od emocí. Jedině tak můžete někomu zachránit život nebo zdraví. V tu chvíli není čas na to se litovat, je čas jednat!

Zaklady prvni pomoci #1 - Bez helmy ani ránu!

Lepší vědět jak!

Nikdo netouží po tom, stát se svědkem zranění, nehody nebo jiné obdobné situace. Musíme si přesto uvědomit, že „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“, jak říká staré lidové moudro. Proto je lepší být připraven než zaskočen. V lepším případě znalosti z tohoto článku nebudete potřebovat, v opačné situaci můžete přispět k záchraně lidského života nebo zdraví. Máme snad něco cennějšího?!

Za BnR Crew Tereza Votavová

Zpět na začátek