reklama

reklama

Nespokojení bikeři založili ČCA

Již delší domu čeští profesionální a amatérští bikeři dávají najevo svůj nesouhlas s fungováním a hlavně chováním ČSC. Nespokojení příznivci jízdy na dvou kolech proto nedávno založili Českou cyklistickou asociaci, aby se pokusili změnit nepříznivou situaci v české cyklistice.

V případě zájmu o více informací či podporu ČCA, prosím, kontaktujte pana Lukáše Vlacha:lukas.vlach@meridateam.cz 

Česká cyklistická asociace o.s.

Česká cyklistická asociace o.s.

Dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob provozující cyklistiku.

Z důvodu dlouhodobé nespokojenosti a praktické nefunkčnosti Českého svazu cyklistiky ve vztahu k jeho členům, byla založena cyklistickými týmy a závodníky  Česká cyklistická asociace o.s. jako organizace chránící zájmy cyklistů v České republice. Tuto funkci bohužel naprosto přestal plnit ČSC, který ji má zakotvenou ve svých stanovách. Vedení ČSC dlouhodobě ignoruje své členy a jejich požadavky, za dobu působení současného prezidenta a ředitele sekretariátu se prosadil kmotrovský styl vedení. Promítají se do něj zlozvyky z korumpované politické scény a způsoby přejaté z vedení ČSTV.
Podněty a stížnosti z řad cyklistů a jejich sdružení bývají v lepším případě nevyslyšeny, v horším jsou za ně jejich autoři postihováni.

Tvorba rozpočtu na činnost a jeho čerpání je, mírně řečeno, velice nejasná. Skoro polovina financí  z MŠMT na reprezentaci a talentovanou mládež  je použita na provozní režii ČSC. Tím trpí rozvoj všech disciplín a jejich výslednost ve světových soutěžích. Současné výsledky jsou pouze zásluhou jednotlivců a rozpočtů jejich týmů.

Nedemokratický styl vedení se projevil například v červnovém odvolání Komise MTB na základě smyšlených a zavádějících argumentů. Dalším krokem bylo naprosto netransparentní zvolení staronového předsedy komise, tím prezídium porušilo svoje vlastní podmínky, které v červnu vypsalo.

V disciplíně horských kol chybí koncepce, plán předolympijské přípravy, nominační kritéria apod. Rozpočet je krácen na minimum, i přes úspěšnost této disciplíny v uplynulých letech. Tím je znemožněna jakákoliv systematická práce s reprezentací.
Veškeré výsledky dosažené v této disciplíně jsou zásluhou jedinců a zabezpečení jejich týmů.

Neprůhledné hospodaření ČSC, neprůhledný obchod a prodej marketingových práv disciplín a naprosto neprůhledný tok financí z tohoto prodeje je dalším důvodem pro nespokojenost současných členů a týmů v ČSC.

Bohužel vedení svazu cyklistiky se na tolik vzdálilo od své členské základny, že připomínky na toto téma považuje za osobní útok a autory za nepřátele cyklistiky.

Cyklistické hnutí se několikrát pokusilo tuto skutečnost změnit prostřednictvím zákonných prostředků daných stanovami, na valné hromadě ČSC. Bohužel průběh těchto valných hromad byl vždy zmanipulován ze strany vedení ČSC tak, že k žádné změně nemohlo a momentálně ani nemůže dojít.
To vše přispělo k rezignaci většiny cyklistické veřejnosti na nějakou činnost ve vztahu k ČSC.

Proto si ČCA dává za úkol tuto skutečnost změnit, ať již působením na vedení ČSC a nebo vlastní činností ve vztahu k státním a mezinárodním orgánům.
ČCA o.s. je připravena stát se zástupcem cyklistů ve vztahu k ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a ve vztahu k mezinárodním cyklistickým federacím, jelikož z našeho pohledu tuto funkci přestal plnit Český svaz cyklistiky.

Za zakládající členy :

Lukáš Vlach, Merida Biking o.s., předseda ČCA o.s.

Jiří Lutovský, Bike klub Vimperk o.s., Česká spořitelna Specialized Junior team

Jaroslav Žitný, Rubena Birell Specialized

Valdemar Meca, Scott&Hagget Superior

Do této doby se k ČCA o.s. přihlásili:

Česká spořitelna Specialized – Radim Kořínek

Luna Pro team – Kateřina Nash

GT Czech Team – Dušan Olejníček

Moravec Sokol Benešov, Eurofoam Team, Autor Team Stupno, Bike Ranch Team Kellys, DoleKop.com team, Bikesport Plzeň, Martin Joza, Marcel Beran, Radomíl Staněk, Šťepán Novotný, Dušan Solař, Tomáš Abendroth, Petr Sedláček, Jiří Klicpera a další…