reklama

reklama

1. Cyklo-workshop – Brněnská premiéra

Workshop CyklistikaNěkdy stačí trocha nadšení a chuť zpříjemnit cyklistiku i ostatním a může vzniknout velice pěkný a vydařený projekt. Když se k tomu navrch přidají i kvalitní lektoři a solidní zázemí, je o úspěchu takového receptu téměř rozhodnuto.

A o co že se to vlastně jedná? Jde o sérii workshopů určených pro milovníky sportovních aktivit, které se odehrávají „za dveřmi“, tedy souhrnným anglickým označením outdoor, kam pochopitelně patří také cyklistika. Cílem je přinést účastníkům takového „kurzu“ informace a předat jim znalosti odborníků, které by jim měli dopomoci, aby si svou oblíbenou volnočasovou aktivitu užili ještě více a kvalitněji. Pořadatelem těchto seminářů je Alpský klub Brno, který tento koncept převzal po vzoru celosvětově známého Rakouského klubu Alpenverein. Když jsem dostal pozvánku, abych se zúčastnil prvního českého workshopu zaměřeného na cyklistiku, nemohl jsem odmítnout.

Celá akce proběhla v úterý 5. dubna v centru Lipka v Kamenné ulici 20 v Brně. Tématem prvního cyklo-workshopu bylo správné nastavení posedu na kole. Ačkoli se může nezasvěcenému na první pohled zdát, že tato problematika v sobě neukrývá žádná skrytá tajemství, hned několik úvodních minut dokázalo, že je tomu přesně naopak.
Workshop Cyklistika 1
Celou akcí velmi profesionálně provázel Jakub Kmínek, školitel kurzu průvodců cestovní kanceláře V-tour a zaměstnanec cyklistické prodejny CykloWorld Brno. Program byl opravdu nabitý, takže čas této akci vyhrazený, zhruba dvě a půl hodiny, byl vyplněn do poslední minuty.

Cyklistický workshop byl rozdělen do několika tematických bloků, kdy každý z nich obsahoval teoretickou část a po ní následovalo praktické předvedení probíraného v praxi. Aby si mohl každý účastník vyzkoušet vše hezky naživo, navíc sám na sobě, bylo podmínkou účasti dovézt si vlastní kolo. Demonstrovaná nastavení si tak mohl vyzkoušet každý sám na sobě a ne jen na nějakém univerzálním modelu.

V průběhu večera se probralo správné nastavení samotného posedu, výběr optimální velikosti rámu, nastavení výšky sedla a jeho předozadní polohy, zjištění správné délky představce, nastavení řidítek, rohů a kufrů treter. Toto vše proběhlo včetně odečtení tělesných měr každého účastníka a následného využití matematických vzorců použitých k výpočtu správné polohy na kole. Snad nikdo ze zúčastněných neodjížděl, aniž by neměl znatelně upravený posed nebo polohu kufrů na tretrách, včetně mě.
Workshop Cyklistika 3
Na závěr nelze než poděkovat a popřát hodně zdaru při tvorbě dalších přednášek na cyklistická témata. V letošním roce se jich budete moci zúčastnit v Brně, kdy jsou již stanoveny termíny a témata pro jarní workshopy, program pro podzimní kolečko se již také pomalu připravuje. A plány pro delší období? Jak nám sdělil duchovní vůdce celého projektu Michael Pokorný, rád by rozšířil podobná setkání příští rok i do Prahy, aby o něco tak zajímavého a přínosného nebyla ochuzena ani západní část naší republiky.

Pro zajímavost dalšími připravovanými tématy jsou nouzové opravy kola a problematika cyklistiky dětí a cyklistiky s dětmi, to vše opět za účasti kvalitních instruktorů. Chybět by nemělo ani téma správného nastavení odpružení a mnohá další.

Jelikož s Brněnským Alpským klubem udržujeme blízké vztahy a máme v plánu s nimi do budoucna spolupracovat na takovýchto i jiných akcích, budou informace o pořádání dalších workshopů k nalezení vždy s dostatečným předstihem na našem Facebookovém profilu. Rozhodně se ale vyplatí sledovat také stránky samotného Alpského klubu Brno.

Zpět na začátek