(Ne)bude vstupné na Singltrek pod Smrkem?

Singltrek pod SmrkemPromiňte, ale nedá mi to, abych si trochu nerýpl do vosího hnízda, dlouho jsem to nedělal! Na stránkách Singltrek Centra se totiž nedávno objevil článek, kde jeho provozovatelé vyslovují obavu o zpoplatnění stezek, to je ale jen špička ledovce.

Příznivci BikeAndRide.cz jistě vědí, že máme kladný vztah k Singltreku i k jeho tvůrcům. Na otázku „Volíš Losnu, nebo Mažňáka“ odpovídám pravidelně „Kvasničku!“ Nehodlám zde ale předkládat lacinou a zaslepenou obhajobu jeho osoby a jeho činnosti. Jen si zkrátka vážím toho, čeho se svým týmem dosáhl a vážím si jej také jako svého přítele (jsme rozhodně víc než pouhý známí). To jen na úvod.

Od Tomáše vím, že politická situace okolo Singtreku není jednoduchá (a vlastně ani nikdy nebyla), což ale naštěstí na návštěvníky a uživatele stezek nijak nedopadlo a snad ani dopadat nebude. Sám se radši půjdu projet, než bych se hodiny hádal, kdo to dělá dobře a kdo to celé kazí. Chtěl bych jen upozornit na v úvodu zmíněný článek na webu Singltreku pod Smrkem. Pro názornost jsem si dovolil vyjmout část ze tří nastíněných bodů (Čeho se bojíme na Singltreku www.singltrekpodsmrkem.cz)

Singltrek pod Smrkem

1) Od místní politické garnitury jsme se dozvěděli, že nezáleží na tom, jestli budou stezky odborně udržovány, ani na tom, zda bude jednotné značení, ani na kvalitě služeb. Lidé si už prý zvykli na Singltrek jezdit a teď je hlavní na nich vydělávat.

2) Na Singltreku panuje situace, která by se dala označit jako známé “porcování medvěda”. Síť stezek se začíná dělit mezi sféry vlivu místních politických osobností, které si chtějí na “svém písečku” nastavovat každý zvlášť svoje pravidla. Brzy se tak můžeme setkat s tím, že se každá část Singltreku bude jmenovat jinak, každý kus stezky bude mít svoje “Centrum”, na každé části bude jiné značení, jiná údržba, jiný záchranný systém, jiní komerční partneři – nastane chaos.

3) Místní politici se nechali slyšet, že chtějí na stezky zavést vstupné. To je absolutně proti všem principům, s nimiž jsme Singltrek plánovali a budovali. Navíc by se jednalo o precedens, který by mohl potenciálně ohrozit právo na volný přístup do krajiny v Česku!

Singltrek pod Smrkem

Zaujalo mě, že poměrně pohotově na toto téma zareagovali pánové z Vela (nic proti nim, řadu z nich považuji stále za své kamarády), o nichž je známo, že do nedávna o Singltreku radši nepsali a když, tak spíše jen hanlivě (důvodem je především osobní nevraživost nejmenovaných lidí z vedení vůči osobě Tomáše Kvasničky).

Od chvíle, kdy se ale na Singltreku pod Smrkem začal angažovat Trek se svým „kontra SinglTREK centrem“ (oproti plánu po celou letošní sezónu v podobě maringotky plné testovacích kol – mimochodem dle mých dosavadních informací neoprávněně využívá mapy Singltreku*, z které smazal zmínky o klasickém Singltrek Centru, oficiální logo atd.), je najednou SinglTREK pro Velo destinací č. 1.

*Pro o fous větší objektivitu přidávám vyjádření ze strany Mapy.cz směrem k firmě Bretton (Trek ČR) týkající se licence na používání zmíněné mapy Singltreku pod Smrkem, které jsem dostal od zástupce Brettonu.Dobrý den,
zakoupená licence platí pro tisk 10.000 ks map, prezentaci na webu a tisk nástěnné mapy (je to i uvedeno v poznámce na faktuře). Nad mapu můžete zakreslovat vlastní objekty podle libosti.
Autorem mapy rozhodně jsme, to se nebojte.S pozdravem
Mapy.cz, s.r.o.

*Mapy samozřejmě vlastní Mapy.cz ale co vrstvu s vyznačenými trasami Singltreku? **ŠH**

Zřejmě i proto se na iVelo.cz objevil článek (tisková zpráva) popírající možnost zavedení poplatků na stezky, kde tuto tématiku objasňuje starosta obce Lázně Libverda a předseda správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s. Jan Pospíšil. Tedy člověk, který má své prsty v tom, že zde vůbec nějaké TREK centrum vzniká…
iVelo.cz – Na Singltreku pod Smrkem se neplatí a platit nebude!

Nebudu už do toho více šťourat. Přečtěte si oba texty, vzpomeňte si, jak je hezky na lavičce nebo u rybníka s pivem v ruce (natočeným v Singltrek Centru) a udělejte si vlastní názor. A o vstupné na Singltrek se dále nestarejte – to snad vážně nehrozí. Tím by si totiž pod sebou podřízli větev všichni zúčastnění a zainteresovaní. I když ve státě, který má takového prezidenta a vládu jakou si zaslouží, je možné ledacos…

Štěpán Hájíček

Singltrek pod Smrkem

Jeden z čtenářů se na dané téma podíval trochu blíže a poslal nám následující informace:

Reaguji na příspěvek: „…nepoukážou na to, že jak SPS s.r.o. tak Trek Centrum mají své stavby na pronajatých pozemcích od města a penězi z pronájmu vlastně obě centra financují OPS…”

Tímto je popsáno, jak by to fungovat mělo, ne jak to funguje!

Podle slov Tomáše Kvasničky (i já jsem mu ochoten naslouchat, ale rád si osobně ověřím fakta) mělo celé financování Singltreku jednoho dne fungovat tak, že vhodné pozemky pro nástupní místa zakoupí jednotlivá města a následně je pronajmou subjektům, které vybudují zázemí a začnou poskytovat příslušné služby. První vlaštovkou a pilotním projektem bylo a je právě Singltrek Centrum.

Ovšem u Trek Centra U Kyselky je situace poněkud odlišná.

Vlastníkem pozemku okolo nástupního místa „U Kyselky“ totiž není město, ale jistý pan Lukáš Novotný (přesněji on a jeho manželka, pozemky jsou součástí SJM – společné jmění manželů). Tato osoba je zároveň v radě Nového Města pod Smrkem a zároveň vystupuje jako ředitel o.p.s. Singltrek pod Smrkem, která se má o stezky starat. Nevím, zda existuje smlouva mezi panem Novotným, jakožto provozovatelem nástupního místa, přesněji majitelem pozemku (mimochodem Tomáš Kvasnička dlouho dopředu loboval za to, aby Nové Město zmíněné pozemky koupilo), a o.p.s. SpS o tom, že Trek Centrum bude nějakou částkou přispívat na provoz stezek. Pokud taková smlouva neexistuje, tak provozovatele Trek Centra k dotování provozu a údržby stezek nic nenutí.

Ve veřejně přístupném systému pro nahlížení do katastru nemovitostí (iKatastr.cz) sice nejsou uvedeny data zápisu vlastnického práva, nicméně si lze snadno ověřit, že příslušné pozemky U Kyselky vlastní „SJM Novotný Lukáš a Novotná Lenka“ – jedná se o parcely č. 2284/6 a 2292. Oproti tomu stavební parcela č. 2055/4 (Singltrek Centrum) a okolní plocha (parcela č. 2355/4) patří Novému Městu pod Smrkem. Singltrek Centrum platí nemalý nájem a peníze z něj putují na provoz a údržbu stezek.

Nechci stranit ani jedné straně, na to by se v tom člověk musel začít pořádně vrtat, protože každá strana tvrdí něco jiného. Chtěl jsem jen dát k dispozici fakta, která jsem sám dal dohromady.

PB

Doplnění č. 2 od Petra Ducháčka

 

Ahoj,
doplnil bych tvůj článek o tyto části – jedná se o doslovné nijak upravované citace ze dvou paragrafů Lesního zákona, které jsou pro případ SpS rozhodující:

Zákon o ochraně přírody a krajiny jasně říká že: Regulační zpoplatnění vstupu umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 24) pouze v případech národních parků. Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí nebo poškozování jeskyně, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody na základě § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.

Regulační zpoplatnění vstupu umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 24) pouze v případech národních parků. Příslušný orgán ochrany přírody může vybírat poplatek
-za vjezd, setrvání nebo jízdu motorovým vozidlem na území národního parku
– za vstup do vybraných míst národního parku mimo zastavěná území obcí

Poplatku jsou ze zákona zproštěny osoby, které pracují nebo trvale bydlí na území národního parku, a fyzické osoby vlastnící rekreační objekty na území národního parku (zproštění se ale nevztahuje automaticky na jejich rodinné příslušníky či hosty). Vymezení zpoplatněných míst, výši poplatků, vzor potvrzení o zaplacení poplatku a okruh osob osvobozených od poplatku (nad rámec zákona) stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závaznou vyhláškou. Poplatky jsou příjmem příslušného orgánu ochrany přírody národního parku. Vybírá-li poplatek za vjezd orgán ochrany přírody podle Zákona o ochraně přírody a krajiny, nemůže v téže oblasti místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem podle § 10 zákona č. 565/1990 Sb. vybírat obec.

Právo vstupu do lesa (ať v majetku ČR nebo právnických/fyzických osob)

Podle § 19 Lesního zákona (289/1995 Sb.) má každý právo vstupu do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výjimkou vojenských lesů, chráněných území, školek a plantáží (viz § 3 odst. 2), obor, bažantnic atd., kde režim vstupu určuje vlastník.

Obecné užívání pozemních komunikací (podle formulace by do nich měli pěšiny a stezky patřit):
V českém zákoně o ochraně přírody a krajiny je stanoveno, že veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce podléhají evidenci obecního úřadu a je zakázáno je zřizovat nebo rušit bez souhlasu pověřeného obecního úřadu.

zdroj: Lesní zákon. Jeho přepis zde: http://lesnizakon.cz/

Co se poplatků týče, dají se vyhledat dvě podobné kauzy:
Spor o vstupné do Tiských stěn
Vstupné za pohled do Macochy

Zbytek docela dobře popsal Jan Pospíšil (starosta Libverdy)

Bylo by dobré získat stanovisko OPS. Dle komentářů z BF dostávají: 100 tis. ročně, z toho 35 tis. je vlastní nájem za cca 1 ha lukrativních pozemků a 65 tis. je příspěvek na vlastní údržbu stezek, což je cca 15% potřebných financí na celosezónní údržbu. Zbytek je asi sponzoring, obce, lesy ČR, plus granty.
Ale může to být i jinak. Prý by měla být v dohledné době na stránkách OPS dokumentace a roční vyúčtování.

OPS byla vytvořena proto, aby mohly v jejím představenstvu sedět zástupci všech zainteresovaných obcí, Lesů ČR a zástupců ČeMBA. Tento postup byl prý dohodnut hned na počátku výstavby s vlastníkem stezek Lesy ČR. Česká legislativa to ani jinak neumožňuje, nebo by musela být výjimka ze zákona (analogie s OSOU a jejím vybírání poplatků, těch svazů je dokonce víc), jde o státní pozemek, a pokud by se o něj starala soukromá firma, mohlo by dojít k napadnutí ostatních soukromých firem, že si buduje monopol na využití obecně přístupných a státních pozemků. Legislativa kolem toho je značně velká a nepodařilo se mi najít přesný paragraf. Spíš bych to popsal tak že se státní vlastník takto se zúčastněnými dohodl a všichni s tím souhlasili, mimo jiné Tomáš tam má z té doby Ing. Hanu Hermovou. viz odkaz:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28736010/singltrek-pod-smrkem-o-p-s/

Líbí se vám článek? Podpořte nás na vaší sociální síti. Díky
 • Doc

  Nic ve zlém Štěpáne, ale v tomto případě bych zaujatost viděl u Tebe – tři body, které uvádíš jako problém vznikly jen z podnětu podnikatelského subjektu (s.r.o.), který na stezkách profituje, a zejména jako obrana proti jiným subjektům, které chtějí v oblasti vydělávat. Smaotnés tezky budoval jiný subjekt, i když se stejnými lidmi. A stezky patří obcím, lesům, nikoli s.r.o. nebo v.o.s. Krom toho ze zákona nelze vybírat vstupné to jen naokraj.
  V něčem ale pravdu máš – nevraživost mezi zúčastněnými je, ale myslím, že její vznik je trošku jinde. Tomáš si za ní, bohužel, může sám, jasně udělal dobré věci, ale se záměrem vydělat, což mu nezazlívám. Zazlívám mu to, jak řešil, když se lidé chtěli chovat jinak, než on jim nalajnoval…
  A pak s tím prezidentem souhlas ale to bych do toho netahal…

 • dtjan

  Souhlas! Je zajímavé, že subjekt singltrekcentrum přispívá nájmem na obnovu stezek, ale ostatní soukromé subjekty, podníkající okolo singltreku tutu povinnost nemají..prostě se porcuje medvěd a každý si chce pro sebe urvat co nejvíc..Na druhou stranu je konkurence v podnikání nevyhnutelná a ve své podstatě může přinést i pozitiva..Bohužel férové jednaní se v česku nenosí, takže boj bude dlouhý, trpký a bez vítěze..

 • Dominika

  originál je jen jeden 😉 prostě Singltrek centrum a jeho super lidi nic nenahradí. Držím palce

 • karel

  Prispevek Singltrek centra je 100 tis. ročně, z toho 35 tis. je vlastní nájem za cca 1 ha pozemků a 65 tis. je příspěvek na vlastní údržbu stezek, což je cca 15% potřebných financí na celosezónní údržbu SpS

 • vlk

  Stezky patří obcím a lesům, to je jasné. Ale evidentně v nich hlodala myšlenka zavést vstupné, kterou rychle dementovali, když zjistili, že zainteresovaná veřejnost (návštěvníci stezek) je jasně proti. Podle mě Singltrek do místa přináší poměrně dost financí, tím že lidi někde jedí a pijí. A to nejen v Singltrek centru. Jedí a pijí na Hubertce, u sudu nad Libverdou, i u těch ostatních stánků co jsou kolem. A pokud má někdo drzost vzít oficiální mapu Singltreku a udělat z ní SinglTREK, tak je to dost hnusný a ten člověk by se měl nad sebou zamyslet, bez ohledu na nějaké osobní nevraživosti…
  Já se necítím někomu stranící, info o Čembě a Singltreku a historii ale mám jen z Vela, Štěpán je zas kámoš s T.Kvasničkou, takže mám dost veřejně dostupných informací z obou stran. A v tomto případě bych to viděl spíš tak, že někomu z místních politiků zavanula pod nos vůně peněz.
  Snad to Singltrek rozdejchá ku prospěchu návštěvníků a bude se tam dát jezdit tak super jak doteď

  • lukáš

   Ahoj,
   jak jsem odpověděl Štěpánovi níže. V této napjaté situaci není našim cílem jakkoli přidávat polínka do již tak rozdmýchaného ohně, ale musím jen zopakovat, že mapové podklady jsou řádně zakoupeny (i přesto, že jsou volně dostupné ke stažení!) a z webu jsme loga odstranili po negativní reakci T.Kvasničky, který nám logo zakázal na webu publikovat.
   Díky za objektivitu.
   Lukáš

   • Novomestak

    Novotný se nacpal Kvasničkovi do byznisu a pak všude brečí, že mu to Kvasnička nechce usnadnit :-))))))

 • Kopa

  A neni to vsechno proste jen vymyslena blbost, ktera se zrovna hodi tomu kdo ji pustil do sveta? Nebo kde jsou ty zminovane dukazy? At je predlozi. Vzdycky kdyz nekdo tvrdi, ze ma dukazy a dela s nimi cavyky, tak vysledek je takovy, ze zadne dukazy nejsou. Jen se vyvola kauza, chytnou se na to lidi a pak se dela mrtvy brouk.

  Singltrekcentrum prispiva najmem na stezky a to z toho duvodu, ze ma v najmu pozemky patrici ops. A ta ops transparentne rika, ze cas tohoto najmu (za jejich pozemek) da na udrzbu stezek a jasne deklaruje jaka cast najmu to bude. Ostatni subjekty najem ops neplati, protoze zkratka nejsou na pozemku patricimu ops. Takze to neni tak, ze by Singltrekcentrum dobrovolne prispivalo neco nad ramec na udrzbu! Zkratka jen plati najem a stejne tak by ho platili vsude jinde. Pokud Singltrekcentrum plati jeste neco navic na udrzbu, pak mu za to diky. Ale o tom opravdu pochybuji nebo je tomu snad jinak a opravdu plati jeste neco nad ramec tohoto najmu?? Je to opet ukazka skvele demagogie od tech, kteri ji tak sikovne ovladaji.

 • lukáš

  Ahoj Štěpáne,
  musím tedy ještě reagovat zde, protože se mi nelíbí nepravdivé informace ve tvém článku.
  Chápu, že je článek napsaný jako tvůj osobní názor, ale jako novinář by jsi si mohl některé lživé informace ověřit dříve, než o nich začneš psát.
  Reagovat na všechny polopravdy a nepravdy se mi nechce, ale zde mám alespoň naději, že má reakce (či uvedení některých věcí na pravou míru) nebude smazána. (tak jak tomu bývá zvykem na stránkách tvého přítele.)
  Tak tedy: Nikdy jsme se nepasovali do SinglTREK Centra č.2 . Jak asi dobře víš, tak druhé nástupní místo kde sídlí test centrum značky TREK se již mnoho desítek let jmenuje U Kyselky (a naše Centrum se na tomto místě nachází) …takže jsme nikdy první a původní nástupní místo nechtěli přejmenovat a nikdy se o to snažit nebude.

  Nelegálně užívané mapy: Podklady pro mapové data byly zakoupeny přímo u společnosti mapy.cz!!!!! (doklad o zaplacení a povolení mapy užívat jistě doložit můžeme)
  Na našich webových stránkách jsme MUSELI mapu upravit, ale bylo to jen a jen za vyslovenou žádost druhého podnikatelského subjektu, který je tvým přítelem a provozuje druhé nástupní místo Singltrek Centrum.
  Jelikož jsme se nechtěli o tuto maličkost přít, nechali jsme mapu pro webové stránky upravit.

  V ŽADNÉM PŘÍPADĚ SE TEDY NEJEDNÁ O NELEGÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ MAPOVÝCH PODKLADU!!!
  (mimochodem mapy jsou k volnému stažení na stránkách společnosti, která je legitimním a jedinným subjektem provozujícím stezky)

  …jinak chápu, že se jedná o tvé osobní stanovisko a proto zbytek nechám bez komentáře, protože názor můžeme mít jakýkoli.

  díky
  Lukáš
  PS: s prezidentem máš pravdu 😉

  • právník

   Technická poznámka: to že je něco někde volně ke stažení neznamená že je to volně k použití, zvláště pro podnikání.

   • lukáš

    Díky za poznámku. Máme také zakoupené práva o užívání (poslal jsem dokument Štěpánovi na mail, aby měl důkaz)
    Díky za objektivitu

    • Štěpán Hájíček

     Díky za všechny připomínky, jmenovitě od Lukáše.

     Mazat tvé komentáře rozhodně nebudu. Nikdy jsem nic takového nedělal a dělat nehodlám (mažu jen spam, případně komentáře, které hýří přehnanou vulgaritou – ale to není tento příklad).

     Možná jsem do určité míry zmanipulován Tomášem, on je totiž výtečný řečník a demagog, jak jisti všichni víme 😉 Ale zase nejsem papoušek, abych po něm opakoval každé slovo.

     Každopádně pro objektivitu přidávám vyjádření od Mapy.cz, které jsem dostal od Lukáše, zástupce Brettonu (Trek):

     ****
     Dobrý den,
     zakoupená licence platí pro tisk 10.000 ks map, prezentaci na webu a tisk nástěnné mapy (je to i uvedeno v poznámce na faktuře). Nad mapu můžete zakreslovat vlastní objekty podle libosti.
     Autorem mapy rozhodně jsme, to se nebojte!

     S pozdravem
     Mapy.cz, s.r.o.
     ****

     Jsem pro vést rozumnou diskuzi, bez zastrašování, mlácení prázdné slámy atd. Nakonec nám jde všem o jedno – mít kde jezdit a jízdou na kole se bavit!

     • Honza

      Ahoj Štěpáne,

      sice se osobně neznáme, ale přesto si dovolím tykat. Asi jako každý nemám rád, když se o mě říkají nepravdy nebo polopravdy. Nechci už ani primárně reagovat na výmysl o mých tajných jednáních s Pavlem Horníkem pro zavedení povinného vstupného na Sps a v Rychlebech. Každý normální bajker si může zjistit, že i kdybychom 100 krát chtěli takovou hovadinu udělat, tak to stejně nejde, protože to zakazují dva důležité zákony. Navíc vlastník a nejhlavnější tvůrce stezek SpS – Lesy ČR – by nikdy nic takového nepřipustil. Za dvanáct let starostování sice mám nějaké kontakty, ale rozhodně nestačí na zrealizování dvou novel zákonů v Parlamentu ČR. Včera jsem Tomáše Kvasničku vyzval, aby své tvrzení doložil důkazy, o kterých mluví, tak uvidíme.

      Hlavně bych ale chtěl reagovat na tebou uvedenou informaci, že mám prsty ve vzniku Trek centra, resp. centra U Kyselky v NMPS. Nevím, resp. vím, odkud asi máš tuhle informaci, ale pravda je jiná. O tomto Lukášově záměru jsem se dozvěděl možná jako jeden z posledních, a to na začátku března letošního roku na parkovišti před úřadem v Libverdě. Byl jsem dost zaskočen, protože jsem neměl ani páru, co je připraveno za záměr U Kyselky. A to je taky to hlavní, co do dneška Lukášovi zazlíváme, že nás postavil před hotovou věc.

      Jestli ten záměr, pokud si odmyslím to "překvápko" dnes schvaluji? Ano a jsme u jádra pudla. Tomáš Kvasnička mi obecně nemůže odpustit řadu věci a já jemu, ale to sem nepatří. A jedna z nich je, že jsem jako předseda SR SpS ops neinicioval veřejné upálení Lukáše Novotného na náměstí v NMPS. A proč taky? Mnohem důležitější podle mě pro SpS je, aby obě nástupní místa na základě jasného definovaného klíče svým dílem přispívaly ze svých zisků na správu, údržbu a rozvoj projektu SpS. Od jara 2014 bude třetí v Libverdě a pro něj to platí samozřejmě taky.

      Obava, že tři nástupní místa už jsou moc, je lichá. Každé je a bude jiné, a o to přece jde. Pestrost, ale kvalita. Copak se musí všechny burgry prodávané na stezkách jmenovat "Singltrek"? Bajkerů od sezóny k sezóně přibývá, letos jsme se dostali na 50% kapacity stávající sítě stezek a my jsme za to samozřejmě vděční. Jedna kasa (jak nástupní místo označuje Tomáš Kvasnička) nestihne obsloužit všechny . Zdravá konkurence by měla být naopak ku prospěchu bajkerů, ať sami ohodnotí poskytované služby. Jen aby nám to aktuálně prezentované PR destinace neudělalo nakonec "čáru přes rozpočet"…

      Díky za prostor vyjádřit svůj názor.

     • Štěpán Hájíček

      Ahoj,
      tykání rozhodně nevadí a prostor pro osobní vyjádření (v kultivované formě – narážím na úroveň většiny diskuzí na internetu…) bereme jako samozřejmost.

      Uznávám, že moje postoje, informace a názory jsou do jisté míry ovlivněny mojí náklonností k osobě Tomáše Kvasničky, k níž jsem se hned v úvodu článku přiznal.

      Nehraji si na investigativního novináře, mým polem působnosti jsou kola, testy a reportáže…

      Pokud bych na to ale měl čas, známosti a zkušenosti, rád bych se celé kauzy zahryzl jako J. X. Doležal z Reflexu [silná nadsázka] a rozkryl celé pozadí a to včetně zániku, respektive přerodu ČeMBA. Bohužel jsem na to ale až příliš zaujatý, což opět veřejně přiznávám a jednoduše se na to necítím.

      Ale jak jsem již psal v diskuzi na Facebooku:

      VÝZVA: Pokud se někdo cítíte dostatečně kovaný v investigativní novinařině, máte čas a chuť se do celé kauzy ponořit naplno, rádi vám na BikeAndRide.cz dáme prostor, případně vypomůžeme s realizací článku!

      Štěpán Hájíček

    • právník

     Jinak jestli jsem to dobře pochopil tak p. Kvasničkovi vadilo že jste si na tu mapu dali jeho logo. Vám by asi taky vadilo kdyby někdo udělal kopii kol od treku a dával tam vaše logo.

     • právník

      Aha, oprava, vadilo mu logo na webu.

     • lukáš

      ano,
      díky za pochopení

     • právník

      Což ale nic nemění na tom že trek centrum to logo neoprávněně používalo ke své propagaci.

     • zbartos

      zbartos:
      Nechápu, proč by se měl chtít pan Novotný, který doufám zná historii zneužití občanského sdružení ČeMBA ( http://www.cemba.cz ) k rozjezdu soukromé firmy Singltrek s.r.o. ( http://www.singltrek.cz/ ) a který zná i ty negativní povahové rysy pana Kvasničky, propagovat slovem a logem Singltrek, na které má pan Kvasnička ochrannou známku…..

     • Honza

      Ono označení "jeho logo" je trochu zavádějící … a hned vysvětlím proč.

      Psal se srpen 2009 a stavělo se prvních 12 km stezek. Do Libverdy zavítal společně s T.Kvasničkou a P.Soškou jistý Lumír Kajnar. Zajímavý chlápek už od pohledu a hlavně v grafické branži prý známá osobnost, což jsem samozřejmě jako hloupý vesnický starosta nevěděl. Pozval jsem je na oběd k Zelenému stromu, a když nám "odříhlo", p.Kajnar vytáhl z batohu dva návrhy logo typů Singltrek (ještě je mám schované). Koukal jsem na to jak "z jara", moc se mi to zrovna nelíbilo. On ale začal velice logicky vysvětlovat symboliku svého grafického návrhu a musím uznat, že to hlavu a patu mělo. Následně se po dohodě všech partnerů začal jeden z jeho grafických návrhů používat (grafika slova Singltrek i známe „S“ v kroužku).

      Doposavad asi nic zajímavého, ale … Tyto výše popsané práce platila na podzim 2009 na základě vystaveného daňového dokladu o.s. Čemba . Kdo taky jiný? Obce ani lesy to neplatily, T.Kvasnička jako fyzická osoba rozhodně ne a jeho Singltrek s.r.o. ještě nebylo v té době založeno. Kdo je tedy vlastníkem a kdo užívá logo neoprávněně? Možná existuje nějaká smlouva mezi T.Kvasničkou či jeho s.r.o. a Čembou, že logo odkoupil, než udělal v Čembě 5.12.210 puč (dnes oblíbené slovo). To nikdo neví, protože má veškeré doklady „staré“ Čemby schované doma pod postelí v krabici od bot a nikomu je nechce dát. Nebo má dodatečně získaná autorská práva od zmiňovaného L.Kajnara … Pravda je ale jiná, protože to minimálně datumově nesedí!

      T.Kvasnička vymyslel název naší destinace a slovo Singltrek, to ano, to se mu upřít nedá. Ale grafické logo, které je navíc nyní chráněno jeho ochrannou známkou, jeho není. Je Čemby!!! Přemýšlejte …

     • Potvrzuji vse vyse uvedene. V ucetnictvi Cemby mame fakturu na castku 11.000 Kc za graficky navrh loga a zpracovani zakladnich prvku vizualni identity projektu Singltrek od pana Lumira Kajnara, ze dne 22. rijna 2009!! Tato castka take byla Cembou zaplacena.

      S panem Kvasnickou nase komunikace stran predani dokladu uvizla na mrtvem bode, odmita je vydat a to z techto duvodu: "… podklady sdruzeni (a v dusledku sdruzeni jako takove) budu predavat
      pouze pokud budu mit jistotu, ze organy uznaly Vase prevzeti moci za legitimni a legalni. v opacnem pripade bych jednal nezodpovedne."
      Pres jeho pokus o predbezne opatreni i dalsi kroky a snahy, sdruzeni za nelegitimni ci nelegalni uznane nebylo, ovsem podklady stejne nepredal. Na vysledek soudu kvuli jeho absurdni zalobe trpelive cekame a verim, ze se i jednou dockame 🙂

      A kdybychom se meli vratit k samotnemu zacatku teto kauzy. Byly slibovane jasne dukazy o tom, ze se ma zavadet vstup na Singltrek. Dockame se tedy techto dukazu nebo to skonci jako obvykle tim, ze opet vse vysumi??

      Stepane, kdyz jste s Tomasem tak velci kamaradi, mohl bys jej o tyto dukazy treba pozadat? Toto neni az tolik o nejake investigativni zurnalistice preci .. 🙂

 • Štěpán Hájíček

  Abychom předložili "nějaká fakta" po kterých tak všichni horlivě voláte (což je ale jedině správně), doplnil jsem ke článku dovětek, který jsem obdržel od jednoho čtenáře.

  Jedná se o rozkrytí vlastnických poměrů v souvislosti se Singltrek Centrem a Trek Centrem U Kyselky. Z něj jasně vyplývá, že Singltrek Centrum na stezky přispívat "musí", zatímco Trek Centrum může…

  Přečtěte si to sami a podívejte se na výpis z katastru… A udělejte si "prosím" svůj názor. Já ten svůj stále nemám důvod změnit.

 • Luky

  Tak a je to venku! Máme viníka, který způsobil, že se na Singltreku bude platit vstupné! Je to Lukáš Novotný a to díky tomu, že s manželkou koupil pozemky hned vedle Singltreku!

  Omlouvám se za zlehčující ironii, v podstatě je velmi smutné jak tato uměle vyvolaná kauza vznikla a jak se vyvíjí. Troufnu si tvrdit, že nemůže nikomu prospět, zvlášť ne projektu a široké bikerské obci, kterou si iniciátoři vzali jako rukojmí.

  O začátcích, kdy jsme jako první začali poskytovat občerstvení z karavanu jsem již psal. Improvizované nástupní místo si pomalu začalo získávat oblibu a logickým krokem byla stabilizace a rozšíření služeb.
  Již od začátku nám bylo jasné, že provoz a údržba stezek nebude zadarmo a také proto jsme jako první soukromý subjekt přispěli z vydělaných peněz o.p.s.
  Takové štěstí, abychom si pozemky pouze pronajali od města jsme neměli. Přes nemalou investici do nákupu soukromých pozemků a nyní i do stavby chalupy každoročně rádi přispíváme, přestože nás „nic nenutí“. SC platí nemalý nájem za nemalé pozemky, na kterých provozuje svou podnikatelskou činnost. Měl jsem za to, že dobrovolnosti se cenní před povinností.
  To zda předložená „nějaká fakta“ skutečně souvisí s uvedenou kauzou nechám na čtenářích.

  Děkuji, že i já mohu využít tohoto luxusu reagovat a nebýt smazán.

  Závěrem podle mě trefný komentář od jednoho bikera:
  Jo, je fajn, když někdo přijde s projektem, který udělá radost tisícům lidí. O to je pak smutnější, když se takový člověk natolik zahledí sám do sebe, že vypouští do médií lži a výmysly počínaje ,,neodborným stavěním stezek na polské straně" a posledními zprávami o ,,porcování medvěda a zavádění vstupného" na Singltrek pod Smrkem. Škoda. Vždyť jinak by si zasloužil úctu nás všech, co jsme dřív Frýdlantsko znali jen z mapy a teď by jsme tam nejradši jezdili skoro každý víkend.

 • Lukáš

  Ahoj Štěpáne,
  mám jen jeden dotaz.
  Ke článku jsi přidal příspěvek, který sice se samotným článkem nemá nic společného, ale týká se Singltreku a opět vrhá na problém další nové světlo, tak proto jsi ho tam asi dal…..chápu.
  Jen by mě zajímalo, proč jsi nezveřejnil a tvojí cenzurou neprošel komentář a vysvětlení toho nejpovolanějšího a to samotného Lukáše Novotného, který by opět spousty faktů uvedl na pravou míru a opět by do článku vnesl i názor "té druhé strany".
  Vím že jsi na straně T.K., ale věřím, že jsi Lukášův článek nezveřejnil nedopatřením.

  Díky.

  • Štěpán Hájíček

   Ahoj,
   komentář od Lukáše jsem nezabrzdil já, ale náš antispam systém. Nebyl v tom žádný záměr, jen jsem si nevšiml, že zůstal mezi "Komentáři ke schválení"

   Už je ale napraveno a zmíněný příspěvek je níže bez jakéhokoliv zásahu…

 • Luky

  Tak a je to venku! Našel se ten, jenž způsobil, že na singltreku bude zavedeno vstupné, jelikož zakoupil pozemky, na kterých podniká.
  Omlouvám se za zlehčující ironický úvod, v podstatě je velmi smutné, jak uměle vyvolaná kauza vznikla a jak se dál vyvíjí. Takto pojatá může pouze uškodit celému projektu a přispěje ke zhoršení nálady celé bikerské obce, kterou si iniciátoři vzali jako rukojmí.
  Jsou to již 4 roky, co nástupní místo u Kyselky jako první v Novém Městě začalo nabízet občerstvení projíždějícím cyklistům. Již po první sezoně, poznamenané povodněmi, nám začalo docházet, že stezky budou potřebovat údržbu a jako subjekt na stezky navázaný jsme cítili morální povinnost jejich údržbu podpořit a také jsme to jako první soukromý subjekt učinili. Neměli jsme takové štěstí, abychom si všechny pozemky mohli pouze pronajmout od obce, byly totiž soukromého vlastníka. Nákup byl pouze logickým krokem ke stabilizaci a rozšíření stávajících služeb. Přes nemalou investici do nákupu pozemků a následně do stavby chalupy každoročně rádi přispíváme o.p.s. na údržbu stezek, i když nás „nic nenutí“. Myslíme si, že je naše situace jiná než na centrálním nástupním místě, kde si komerční subjekt od o.p.s.za nemalé peníze pronajímá nemalé pozemky, na kterých podniká. Přesto jsme připraveni náš dobrovolný postoj stvrdit smluvním závazkem.
  Nechápu, v čem je lepší varianta TK, kdy jak píše čtenář PB “vhodné pozemky pro nástupní místa zakoupí jednotlivá města a následně je pronajmou subjektům, které vybudují zázemí a začnou poskytovat příslušné služby“. Při současném stavu jsme zde zázemí a příslušné služby vybudovali a město to naopak nic nestálo. Nehledě na to, že nynější nadstandardní vstřícnost vedení města celému projektu(bez níž by Singltrek nevzniknul) nemusí být nově zvoleným vedením v takové míře akceptována.
  Posouzení, do jaké míry předložená fakta skutečně souvisí s kauzou vstupného na Singltrek ponechám na samotném čtenáři.
  Závěrem trefný komentář jednoho bikera:
  Jo, je fajn, když někdo přijde s projektem, který udělá radost tisícům lidí. O to je pak smutnější, když se takový člověk natolik zahledí sám do sebe, že vypouští do médií lži a výmysly počínaje ,,neodborným stavěním stezek na polské straně" a posledními zprávami o ,,porcování medvěda a zavádění vstupného" na Singltrek pod Smrkem. Škoda. Vždyť jinak by si zasloužil úctu nás všech, co jsme dřív Frýdlantsko znali jen z mapy a teď by jsme tam nejradši jezdili skoro každý víkend.